Zatrucie metalami ciężkimi i zaburzenia zachowania u dzieci

Jakiś czas temu trafiłam na temat zatrucia metalami ciężkimi. Gdy zaczęłam zgłębiać temat to włos mi się na głowie zjeżył – tak wiele problemów może powodować. Postanowiłam zrobić Oliwii badanie toksyn z moczu. I tu kolejne zaskoczenie – w organizmie Oliwki poziom ołowiu oraz kadmu jest tak wysoki, że przekracza skalę. Czeka nas teraz długa droga do pozbycia się tych metali z organizmu, aby poprawić jego funkcjonowanie.

Zachęcam do lektury.

Zaburzenia zachowania u dzieci stają się coraz bardziej powszechne. Żyjemy w zatrutym środowisku, oddychamy powietrzem pełnym spalin i jeszcze na dodatek pozwalamy wstrzykiwać dzieciom różne substancje bezpośrednio do krwiobiegu. Badania pokazują, że jedną z przyczyn zaburzeń behawioralnych u dzieci jest zatrucie metalami ciężkimi. Do zaburzeń tych zalicza się ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), zaburzenia ze spektrum autyzmu, nerwowe tiki czy problemy z integracją sensoryczną.

Nadpobudliwość u dzieci

Dzieci są energiczne, łatwo się nudzą i denerwują gdy coś im nie pasuje. Jednak gdy nadpobudliwość, brak umiejętności jakiejkolwiek koncentracji czy agresywne zachowania zaczynają poważnie utrudniać życie dziecku, nie wspominając o jego rodzicach, można mówić o zaburzeniach zachowania.

Gdy zwrócisz się z problemem do lekarza, jak jedna z moich koleżanek, żaden nie zastanowi się nad prawdziwą przyczyną. Jedyne co zrobi to zapisze odpowiednie leki. I na tych lekach od teraz będzie opierać się życie Twojego dziecka. Nic dla Big Pharmy nie jest tak przyjemne jak długa przewlekła choroba, którą się leczy, ale wyleczyć się nie da.

Co szóste dziecko w Stanach Zjednoczonych cierpi na zaburzenia rozwojowe i behawioralne, w tym ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzenia lękowe czy zaburzenia uczenia się.

Podstawowe przyczyny tej sytuacji mającej miejsce nie tylko w Stanach, ale na całym świecie, są tylko częściowo zrozumiałe. Czynniki genetyczne odgrywają pewną rolę, ale nie mogą wyjaśnić ogromnych wzrostów częstości występowania zaburzeń. Odpowiadają za ok. 30%-40% przypadków. Większość przypadków uzależniona jest od czynników środowiskowych.

Neurolodzy Philippe Grandjean i Philip Landrigan w raporcie opublikowanym w 2014 roku w czasopiśmie The Lancet Neurology nazwali to, co się obecnie dzieje – „cichą pandemią neurotoksyczności”. To wszechobecne neurotoksyny przyczyniają się do wzrostu ADHD, ASD i innych zaburzeń zachowania.

Jakie są najgorsze neurotoksyny?

Rtęć

Dzieci są narażone na rtęć przede wszystkim w szczepionkach, poprzez spożycie ryb i owoców morza i z amalgamatów dentystycznych. Rtęć jest silną neurotoksyną, która bezpośrednio przechodzi przez barierę krew-mózg i gromadzi się w tkance mózgowej oraz rdzeniu kręgowym zaburzając funkcje neurologiczne.

Dzieci są szczególnie podatne na szkodliwe działanie rtęci, a rosnąca liczba badań wskazuje, że ekspozycja na rtęć wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń zachowania.

Prenatalna ekspozycja na rtęć, mierzona za pomocą próbek krwi pępowinowej, jest związana z objawami ADHD u dzieci.

Wiele badań wykazało, że poziom rtęci we krwi i mózgu osób autystycznych jest znacznie wyższy niż w grupach kontrolnych.

Zawartość rtęci w powietrzu jest związana ze zwiększoną częstością występowania autyzmu u dzieci. I nawet niski poziom rtęci jest szkodliwy dla rozwijającego się mózgu i wiąże się z trudnościami w uczeniu się.

Ołów

Ołów jest wszechobecną toksyną środowiskową, która niekorzystnie wpływa na rozwijający się układ nerwowy u dzieci. Dzieci mogą być narażone na ołów przez kontakt z farbami, z kurzem, brudem, skażonym powietrzem i wodą z rur z domieszką ołowiu (ołowiane rury wykończyły cywilizację rzymską, takich rur się już nie stosuje, ale wciąż możliwe jest jakieś zanieczyszczenie tym metalem).

Prenatalna ekspozycja na ołów upośledza neurotransmisję i utrudnia rozwój poznawczy.

Nawet bardzo niski poziom ołowiu ma niekorzystny wpływ na mózg i zachowanie u dzieci. Poziomy ołowiu we krwi mniejsze niż 1,8 µg/dl, znacznie poniżej zalecanego przez CDC progu 5 µg ołowiu na dl krwi, są związane ze zwiększonym ryzykiem ADHD. Sugeruje to, że nie ma bezpiecznego limitu ekspozycji na ołów u dzieci.

Mangan

Mangan jest metalem ciężkim, którego organizm potrzebuje w małych ilościach, aby wytworzyć enzymy antyoksydacyjne, metabolizm węglowodanów i aminokwasów oraz promować rozwój kości i gojenie ran. Można go znaleźć w żywności takiej jak zielone warzywa liściaste, herbata i rośliny strączkowe. Problemem jest jednak nadmiar manganu w organizmie do czego może dojść na skutek wdychania powietrza w pobliżu zakładów produkcyjnych, przy spawaniu czy nadmierne ilości tego pierwiastka w wodzie pitnej.

Nadmierna ekspozycja na mangan została również powiązana z ADHD.

Stwierdzono, że dzieci narażone na wysoki poziom manganu w wodzie pitnej doświadczają osłabionej funkcji intelektualnej i problemów behawioralnych.

Aluminium

Aluminium jest wszechobecnym metalem ciężkim stosowanym jako dodatek do żywności oraz w metalowych naczyniach, puszkach na napoje, środkach zobojętniających kwasy i antyperspirantach. Sole aluminium są używane jako adiuwanty w szczepionkach. Aluminium wiąże się ze spadkiem wydajności uwagi, pamięci i uczenia się, a także z szeregiem innych problemów zdrowotnych.

Arsen

Arsen stał się powszechnym zanieczyszczeniem w glebie i wodach gruntowych ze względu na jego rozpowszechnienie jako produkt uboczny przemysłowych procesów produkcyjnych. Arsen występuje również w dużych ilościach w konwencjonalnie hodowanym drobiu, który jest karmiony lekami zawierającymi arsen oraz w ryżu. Arsen w moczu dzieci był związany ze zmniejszeniem IQ.

Zatrucie metalami ciężkimi i zaburzenia zachowania u dzieci

Jak metale ciężkie szkodzą mózgowi? Metale ciężkie przechodzą przez barierę krew-mózg i gromadzą się w tkance mózgowej. W mózgu uszkadzają funkcje neurologiczne poprzez kilka mechanizmów:

Metale ciężkie wypierają niezbędne minerały, takie jak cynk i żelazo, które są wymagane do produkcji neuroprzekaźników.

Metale ciężkie powodują stres oksydacyjny, który ogranicza działanie neuronów i upośledza uczenie się i zachowanie.

Aluminium gromadzi się w komórkach układu odpornościowego mózgu. Może to wywołać zapalną odpowiedź immunologiczną, która ostatecznie wpływa na funkcje neurologiczne i zachowanie.[1]


*Obraz autorstwa <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/tlo-odpadow-koronawirusa_10887223.htm#query=toksyny&position=6&from_view=search&track=robertav1_2_sidr”>Freepik</a>

[1] https://noemidemi.com/zatrucie-metalami-ciezkimi-i-zaburzenia-zachowania-u-dzieci/

Udostępnij! 😀

Dodaj komentarz